Trädinventering

Under förra året gjodes en trädinventering för att undersöka hur skicket är på de träd som vi hr på Samfälligheten. Nu måste vi söka kommunens tillstånd för att plocka bort dessaoch på årsmötet framkom det önskemål om att inventeringen skulle läggas ut på hemsidan för att kunna ev. kompletteras.

Trädinventering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *