Dokument

Blandat

Stadgar

Områdesansvariga

Karta brynhild

Ansökan om trädfällning

Föreningsstämma

Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 kommer att hållas tisdagen den 31 mars kl 19:00 i Allas Hus.

Kallelse

Årsredovisning

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 kommer att hållas tisdagen 26 mars kl 19:00 i Allas Hus.

Kallelse och årsredovisning

Information om byte av gatubelysning till LED, kostnadsförslag samt lönsamhetskalkyl

Ljusberäkning

Protokoll

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas måndagen 27 mars kl. 19:00 i Allas Hus.

Kallelse och årsredovisning

Protokoll

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 kommer att hållas måndagen 27 mars kl. 19:00 i Allas Hus. Styrelsen provar en lite mer miljövänligt sätt att presentera årsredovisningen. Denna finns att läsa här. Nu är det en signerad kopia med alla sidor inkl. kallelse, Budget och förslag till debiteringslängd. Utskrivna kopior kommer finnas på årsmötet.

Kallelse och årsredovisning

Protokoll

Årsmöte 2016

Årsmötet för Samfälligheten Brynhild hölls i Allas Hus den 22 mars 2016. Nedan finner du länkar till årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2015 samt protokoll från årsstämman.

Kallelse och årsredovisning

Protokoll

Extrastämma 20150428

Extrastämma för Samfälligheten Brynhild GA1 hölls i Allas Hus den 28 april 2015. Nedan finner du länkar till protokoll från stämman.

Protokoll

Årsmöte 2015

Årsmötet för Samfälligheten Brynhild hölls i Allas Hus den 17 mars 2015. Nedan finner du länkar till årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 samt protokoll från årsstämman.

Årsredovisning
Protokoll

Extrastämma GA 2 2014-11-25

Extrastämma för Samfälligheten Brynhild GA2 hölls i Allas Hus den 25 november 2014. Nedan finner du länkar till extrastämmans protokoll

Protokoll extrastämma GA 2 20141125

Årsmöte 2014

Årsmötet för Samfälligheten Brynhild hölls i Allas Hus den 11 mars 2014. Nedan finner du länkar till årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt protokoll från årsstämman.

Årsredovisning
Protokoll

Extrastämmor 2013-10-29, GA2 och GA3

Nedan finner ni protokollen från stämman

Protokoll GA2
Protokoll GA3

Extrastämmor 2012-04-10, GA2 och GA3

Nedan finner ni protokollen från stämman

Protokoll GA2
Protokoll GA3

Årsmöte 2013

Årsmötet för Samfälligheten Brynhild hölls i Allas Hus den 12 mars 2013. Nedan finner du länkar till årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt protokoll från årsstämman.

Årsredovisning
Protokoll

Årsmöte 2012

Årsmötet för Samfälligheten Brynhild hölls i Allas Hus den 13 mars 2012. Nedan finner du länkar till årsredovisning och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 samt protokoll från årsstämman.

Årsredovisning
Protokoll