Info felanmälan

Felanmälan gatljus

  •  Beträffande “enskilda” lampor som slocknat alternativt blinkar (Tänds/släcks i intervaller). Då lamporna i gatljusen börjar nå slutet på sin livslängd/brinntid så kan de antingen slockna helt alternativt under en period tändas/släckas i intervaller. Kostnaden för att byta enskilda lampor är mycket hög då detta kräver en skylift dvs. 2 personer + maskin hyra. Vi har därför valt att försökt “samla” ihop minst ca 10st lampor på området innan vi utför ett byte för att nå en rimlig kostnad. Vi försöker styra/planera dessa byten till hösten September-Oktober för att därmed ha fungerande gatljus under vinter halvåret. Felanmäl dock alltid så att vi har aktuell information.
  • Fel där flera lampor sammanhängade alt hela gator är släckat Naturligtvis är ambitionen att så fort som möjligt se till att felsökning och reparation sker vid denna typ av fel. Dock så sker ingen reperation under helg/nattetid utan under normal arbetstid närmst påföljande vecka. Felanmäl så fort som möjligt.

Felanmälan sker via föreningens hemsida under rubriken “kontakta oss” eller per telefon till samfällighetens ansvarig yttre miljö.