Hyrespriser

Hyrespriser för medlemmar i Samfälligheten Brynhild

  • Dygnshyra: 500kr
    • Vad ett dygn innebär bestäms vid varje tillfälle. Exempel på detta kan vara en uthyrning från kl.17.00 och ett dygn framåt. Ett annat exempel kan vara uthyrning från kl.12.00 och ett dygn framåt.

Hyrespriser för barn- och ungdomsföreningar i Irsta

  • Pris på förfrågan

Hyrespriser för boende i Irsta som inte tillhör samfälligheten

  • Per tillfälle: 1000kr
  • Uthyrning endast dagtid, dvs. mellan kl. 10.00 – 20.00

Hyrespriser för bastu

  • Per tillfälle: 100kr