Info

Samfällighetsföreningen Brynhild äger en gemensamhetslokal som vi kallar Allas Hus. Den går att hyra för privata tillställningar, kvartersfester, dag- och kvällsaktiviteter och föreningsverksamhet. Att hyra lokalen är möjligt för alla men kravet är att du måste ha fyllt 20 år.

Hyresgästen ansvarar för att ordningsregler efterföljs och lokalen rymmer max. 50 personer.

För frågor och bokning av Allas hus kontakta Magnus Norrström på telefon: 070-656 12 53