Årsmöte samt Gatusopning.

Pga den pågående Covid -19 epedemin så har Styrelsen beslutat att flytta fram Årsmötet samt Städdagen tills vidare. Dock så kommer gatusopning att ske i slutet av Vecka 14. En önskan är att alla tar ansvar för att sopa ut gruset framför sina fastigheter för att underlätta gatusopningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *